Nr 03 - 2011

NyheterNyhetsarkiv

RSS-ikon

Krama världsarvet under Medeltidsveckan

Publicerad 2015-08-04 14:48 Medeltidsveckan manifesterar 20-årsjubiléet genom att omfamna världsarvet i samarbete med Gotlands Museum, Region Gotland och Riksan...

Ingen busstrafik till och från hållplatsen Sudersand under vecka 33

Publicerad 2015-08-02 20:37 Hållplatsen Sudersand på Fårö kommer inte att trafikeras mellan den 10- 16 augusti.

Vattenläckan i Visby är åtgärdad

Publicerad 2015-07-27 15:42 Vattenläckan som var idag, måndagen den 27 juni, i Visby är nu åtgärdad.

Återhållsamhet med dricksvattenanvändning på södra Gotland

Publicerad 2015-07-23 09:46 Vi har under veckan konstaterat en sjunkande grundvattennivå på södra Gotland. Vi uppmanar därför våra regionala abonnenter till att...

Misstänkt vattenläcka Katthammarsvik

Publicerad 2015-07-23 08:02 Det går åt rikigt mycket vatten i Katthammarsvik. Teknikförvaltningen uppmanar alla abonnenter att kontrollera om det finns en läcka...

Högt tryck i hälso- och sjukvården

Publicerad 2015-07-17 12:13 Sommaren 2015 har så här långt inneburit fullbelagda vårdavdelningar i både somatisk och psykiatrisk slutenvård samt stor tillströmn...

Stuxgården i media: "Man kan inte ha det bättre"

Publicerad 2015-07-16 13:28 P4 Gotland har besökt äldreboendet Stuxgården i Fårösund.

Information från vattenverket

Publicerad 2015-07-16 12:14 Under sommarmånaderna går det åt mycket dricksvatten över hela Gotland. En del vattenverk hinner inte med att producera tillräckligt...

Start för samråd kring fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik

Publicerad 2015-07-15 02:00 Syftet med denna fördjupade översiktsplan är att klarlägga Östergarnslandets utvecklingspotential i ett 20-årigt perspektiv i samkla...
Dags att beställa gåvoläromedlen om Gotland för år 3-4 och år 8!

Gotland - Förr och Nu till elever i år 8
Gotland - Förr och Nu (tryckt 2005) 152 sidor i färg.

Efter Tjelvar till elever i år 3-4
Efter Tjelvar består av fyra A4-häften i färg a 32 sidor (Södra Gotland, Mellersta Gotland, Norra Gotland, och Visby). Med varje klassuppsättning av häftena medföljer ett klassex av högläsningsboken "Efter Tjelvar - Gotland kors och tvärs" (300 sidor).

Läromedlen är gåvoläromedel, dvs varje elev (år 8 respektive år 3-4) får behålla boken/häftena enligt ett beslut i Barn- och utbildningsnämnden.

Beställer gör du hos: Christina Thomsson, 26 9408 eller via e-post: christina.thomsson@gotland.se 

Skoldatatekets vårprogram 2011 - Anmäl dig till workshops och föreläsningar!
Här får du tillfälle att fördjupa dig inom alternativa verktyg i lärandet och möjlighet till tankeutbyte mellan pedagoger. Minst 4 deltagare krävs för att workshop/utbildning ska genomföras.

■ A1 – 10 mars - Provia – ett testverktyg
■ B1 – 22 mars - Skriva sig till läsning
■ C1 – 7 april - Datorn i förskolan
■ D1 – 13 april - SymWriter
■ E1 – 27 april - Interaktiv tavla
■ F1 – 19 maj - Minnesträning


För att komma till hemsidan med information och anmälan gå till nedanstående länk:
http://www.gotland.se/imcms/56477

Mvh

Åse Liljeroth-Liljeroth Carlsson
Specialpedagog

Pedagogiskt Mediecentrum Gotland (PMC)

Kurser, föredrag och visningar - Arkivcentrum Gotland

Vårprogrammet 2011
Programmet kan du HÄMTA HÄMTA HÄR

PEDAGOGISKT CAFÉ om jämställdhet!
Dag: Onsdagen den 16 mars
Tid:
kl. 16.00-18.00
Plats: Pedagogiskt Mediecentrum, Regementsgatan 3, Visby

Olika vägar till jämställdhet i skolan! 
- Start med en kort film 
- Deltagarna får prova några enkla metoder 
- Tips på litteratur och metodmaterial 
- Genuspedagogen berättar om olika möjligheter att starta arbetet med genuspedagogik. 
- Presentation av programmet ”Utmärkelse Jämställd skola”

Naturligtvis bjuder vi på fika vid en lämplig tidpunkt. 

Anmälan senast den 11 mars via mail till:
marit.olsson@tjelvar.org

Marit Olsson
Genuspedagog
Pedagogiskt Mediecentrum (PMC)

Sidan uppdaterad: 15 mars 2011
Ansvarig för sidan: Ulf Nygren

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย